Geodezja Limbus

Oferujemy usługi na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego

Oferta

  • mapy do celów projektowych
  • wytyczenia budynków;
  • pomiary powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu;
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości;
  • wznowienia znaków granicznych;